Batıkent Mah. Ulusal Egemenlik Bulv. No: 12 Tepebaşı / Eskişehir

Sedasyonla (Uyutarak) Diş Tedavisi

endodonti Tedavisi Eskişehir

Sedasyon kavramı, tıp biliminde kullanılan bir kavramdır ancak genel olarak genel anesteziyle karıştırılmaktadır. Oysaki genel anestezi ve sedasyon birbirinden farklı kavramlardır. Sedasyon işlemi, daha çok diş tedavisi sürecinde kullanılır. Bu tedavi sürecine zihinsel olarak hazır olamayan çocuklarda uygulanır.

Sedasyon uygulamasında, hasta çocuk kontrollü bir şekilde uyku haline sokulmaktadır. Bu işlemde hastanın refleksleri korunmuş olur bu özellik uygulanacak olan tedavinin sürecini kolaylaştırır. Sedasyon uygulamaları daha çok çocukların diş tedavilerinde kullanılsa da, anestezi uzmanının kişinin uyku derinliğini ayarlayabilme olanağından dolayı tıpta geniş bir alanda kullanım potansiyeli bulunur.

Sedasyon işlemi, özellikle mental retardasyon ve küçük yaştan dolayı tıbbi müdahaleler zihinsel açıdan hazır olmayan hastalarda güvenle kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem öncelikle hastanın damar yolunun açılmasıyla başlar. Bu işlemin ardından anestezi uzmanı hastaya ilaç verir. Doktorun hasta üzerindeki tedaviye başlaması için kişinin gerekli düzeyde uyku haline sokulması gereklidir. Kişi uyku haline girer ve kişinin refleksleri korunmuş olunur. Böylece de hekim tedavisine başlar.

Hekimin uygulamış olduğu tedavi boyunca anestezi de aynı ortamda bulunur ve de sedasyon süreci anestezi uzmanı tarafından takip edilir. Bu tedavi sürecinde anestezi uzmanı kişinin oksijen, solunum faaliyetleri, nabız, tansiyon gibi farklı durumlarını kontrol eder ve de sedasyon süreci işlemi boyunca gözlem süreci devam etmektedir. Sedasyon süresinin uygulaması doktorun yapmış olduğu tıbbi uygulamalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastanın reflekslerin korunduğu uyku haline sokulması kadar bu uyku halinden çıkarılması da oldukça büyük önem taşımaktadır. Doktorun tıbbi müdahalesi bittikten sonra, anestezi uzmanı hastayı uyku durumundan çıkarmak için hazırlanmaktadır.

Sedasyon, kişiden kontrollü bir şekilde uzaklaştırılır. Kişinin vücudunda sedasyon için kullanılmış olan kimyasalların etkisi giderek azalır ve yok olur. Sedasyon süreci, uyku halinin yüzeyselleştirilmesi olarak ifade edilmektedir. Bu süreç içersinde müdahale için hastaya uygulanmış olan sedatif ilaçlar, beyinde birtakım etkiler bırakır ve bu etkiler aşamalı olarak ortadan kaldırılır. Küçük yaştaki hastalar için oldukça sık kullanılan sedasyon işlemindeki en büyük avantaj ise, anestezi uzmanının kişideki uyku derinliğini ayarlayabilmesidir. Bunun yanında ayrıca uyku halinin süresinin de ayarlanabilir olması sedasyon işlemini tıp biliminde ayrı bir konuma sürüklemekte ve bu nedenler de doktorlar tarafından çocuk hastalarda çok fazla tercih edilmektedir.

Sedasyon işleminin doktorlara olduğu kadar küçük yaştaki hastalara da oldukça katkısı bulunur. Öyleki sedasyon işlemi kişiyi psikolojik anlamda olumlu yönde destekler. Kişide psikolojik travma gibi ciddi sorunların yaşanması bu sayede önlenebilmektedir. Sedasyon işlemi sonrasında hasta kişiler tedavi sürecine dair hiçbir şey hatırlayamamaktadır. Damar yolu açıldıktan sonra damardan sedatif ilacın verilmesi de dahil olmak üzere hatırlayamama süreci, kişinin psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilenebileceği durumları otomatikman ortadan kaldırmış olur.

Sedasyon uygulanmış hastanın bilinci açık kalmaktadır. Yani sedasyon işlemiyle müdahalede bulunulan hasta müdahale boyunca komut alabilmekte ve söylenenleri yapabilmektedir. Ancak tedavi sürecinde bunlar hatırlanmamaktadır.Bu işlem daha çok diş tedavilerinde kullanılmaktadır.